Koers!

Heerlijk! Koffie en taart op ons verse terras onder een blauwe lucht naast wuivend graan met een zacht verfrissend briesje en … jawel! … een aanstormende kopploeg!!

We blijken aan een race-parcours te wonen, daar had ik niets van gelezen in de Bildtse Post! De kopploeg raast voorbij in een strakke (recht(e))lijn(ig aan de dijk), ieder voor zich verbeten vechtend om de koppositie en loerend op een kans om te ontsnappen. Een taartpunt later komen de achtervolgers, bezig met een verwoede poging de kopploeg in te lijven. En dan, op een lauw bakje koffie afstand, het peleton! Een grote lange en brede groep die zichzelf, als één grote machine, vooruit lijkt te duwen daarbij ervoor zorgend niet teveel achterop te raken zodat wanneer de gedemarreerden ‘stuk’ rijden zij, bij de massasprint, profiteren van hun gespaarde krachten.

Geamuseerd schenk ik nog eens koffie in. Weer opkijkend zie ik de gelosten in de verte aankomen. Ze zwalken en fladderen in kleine groepjes over de weg. Niks geen ideale lijn of vechtlust. Ze zijn slechts bezig met het halen van de finish zodat ze volgende week opnieuw mogen starten met nieuwe kansen. Een enkeling geeft het op en gaat zachtjes koerend in de berm zitten om wat te eten.

Best leuk zo’n duivenwedstrijd!